Hầm thủ thiêm

Liên Hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 08.3914.3560

Fax: (+84) 08.3914.3561

E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn