Hầm thủ thiêm

Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội vận hành bảo trì đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội vận hành bảo trì đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023

 

Xem thêm
 

Thông báo nội dung tại liệu tham khảo và hình thức phỏng vấn xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023

Thông báo nội dung tại liệu tham khảo và hình thức phỏng vấn xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023

 

Xem thêm
 

Nội qui kỳ thi xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023 tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Nội qui kỳ thi xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023 tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023 tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023 tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức từ nguồn chi thường xuyên năm 2023

 

Xem thêm
 

Tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thống báo tuyển dụng bổ sung nhân sự tại các Phòng/Đội thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thống báo tuyển dụng bổ sung nhân sự tại các Phòng/Đội thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022 - Nguồn đặt hàng

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022 - Nguồn đặt hàng

 

Xem thêm
 

Thống báo công nhận kết quả xét tuyển và danh sách người trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2022 - Nguồn đặt hàng tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thống báo công nhận kết quả xét tuyển và danh sách người trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2022 - Nguồn đặt hàng tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thống báo kết quả công nhận xét tuyển và danh sách người trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2022 - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thống báo kết quả công nhận xét tuyển và danh sách người trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2022 - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông bảo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 - nguồn đặt hàng

Thông bảo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 - nguồn đặt hàng

 

Xem thêm
 

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung nhân sự Đội Đảm bảo an toàn đường hầm thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.

 

Xem thêm
 

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 2) - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 2) - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo danh sách dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 2) - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo danh sách dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 2) - Nguồn chi thường xuyên tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức (Vòng 2) năm 2022 tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức (Vòng 2) năm 2022 tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
   

Thông báo triệu tập thí sinh dụ phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019 tại Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

Thông báo triệu tập thí sinh dụ phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019 tại Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

 

Xem thêm
 

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

 

Xem thêm
 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

  Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thông báo tuyển dụng

 

 

Xem thêm
 

Tuyển dụng nhân sự năm 2018

Trung tam Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn thông báo tuyển dụng: Chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin.

 

 

Xem thêm
   

Page 1 of 2

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn