Hầm thủ thiêm

Các qui định khi lưu thông qua hầm sông Sài Gòn


 

1. Tốc độ và khoảng cách:
 -   Đối với xe ôtô:
     + Tốc độ tối đa cho phép: 60km/h;
     + Tốc độ tối thiểu cho phép: 30km/h;
     + Khoảng cách tối thiểu giữa các xe trên cùng làn xe: 30 mét.
-    Đối với xe môtô, xe gắn máy:
     + Tốc độ tối đa cho phép: 40 km/h;

2. Các hành vi nghiêm cấm:
-    Bấm còi;
-    Bật đèn ưu tiên (trừ những xe ưu tiên theo quy định);
-    Bật đèn ở chế độ chiếu xa vá các loại đèn có ánh sáng mạnh khác;
-    Dừng, đỗ xe.

3. Trách nhiệm của người lái xe:
-    Bật đèn ở chế độ chiếu gần - đèn cốt;
-    Mở  radio sóng AM các tần số: 655 KHz hoặc 610KHz hoặc 558KHz.