Hầm thủ thiêm

Đoàn thể - Tổ chức Đảng

Đại hội đảng viên Đảng bộ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đảng viên Đảng bộ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Xem thêm
       

Tổ chức Đảng

Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 19/10/2010 theo Quyết định số 61-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Trần Quang Lâm – Giám đốc, được phân công là Bí thư Chi bộ. 


Bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt


Hội nghị cán bộ viên chức 2011

 

Xem thêm