Hầm thủ thiêm

Công khai

Quyết định về việc công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Quyết định về việc công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Quyết định về việc công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Quyết định về việc công bố công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo thực hiện quy tác ứng xử và Quy chế văn hóa công sở tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Thông báo thực hiện quy tác ứng xử và Quy chế văn hóa công sở tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Thông báo công khai quyết toán thu, chi tài chính của Công đoàn cơ sở Năm 2023

Thông báo công khai quyết toán thu, chi tài chính của Công đoàn cơ sở Năm 2023

 

Xem thêm
 

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2013 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2013 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Biên bản về việc niêm yết công khai số liệu thanh quyết toán kinh phí ngân sách năm 2021, 2022, 2023 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Biên bản về việc niêm yết công khai số liệu thanh quyết toán kinh phí ngân sách năm 2021, 2022, 2023 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Quyết định về việc công bô công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2023

Quyết định về việc công bô công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2023

 

Xem thêm
 

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

 

Xem thêm
 

Quyết định về việc công bố công khai dư toán NSNN năm 2024

Quyết định về việc công bố công khai dư toán NSNN năm 2024

 

Xem thêm
 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn