Hầm thủ thiêm

Quy định khác

Quy chế Quản lý và sử dụng xe máy của Trung Tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

Quy chế Quản lý và sử dụng xe máy của Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn bao gồm 6 Chương 25 Điều: qui định việc quản lý và sử dụng xe máy của Trung tâm nhằm quản lý và sử dụng xe máy đúng chế độ, an toàn , hiệu quả.

 

Xem thêm
 

Quy định khác

Thông tin đang được cập nhật.

 

Xem thêm
 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn