Hầm thủ thiêm

Quy chế Quản lý và sử dụng xe máy của Trung Tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

Quy chế Quản lý và sử dụng xe máy của Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn bao gồm 6 Chương 25 Điều: qui định việc quản lý và sử dụng xe máy của Trung tâm nhằm quản lý và sử dụng xe máy đúng chế độ, an toàn , hiệu quả.

Phạm vi áp dụng: Các phương tiện ôtô con, ôtô tải, ôtô chuyên dụng sau đây gọi tắt là Xe máy là tài sản Trung tâm được Ủy ban nhân dân thành phố giao quản lý, sử dụng với mục đích phục vụ vận hành, bảo dưỡng đường hầm sông Sài Gòn và các công việc khác đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng phải đúng mục đích và hiệu quả. Mọi cán bộ, viên chức, nhân viên Trung tâm có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và sử dụng xe máy đúng cức năng nhiệm vụ được giao.

Nội dung chi tiết: Xin vui lòng xem file đính kèm.

 

 


Tin trước đây:

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn