Hầm thủ thiêm

Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, cụ thể như sau:

1) Về chế độ ốm đau, thai sản:

- Bổ sung đối tượng: Bổ sung thêm người lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ.
- Mức hưởng
- Sửa đổi quy định mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày (Luật Bảo hiểm xã hội 2006 là chia 26 ngày).
- Điều chỉnh thời gian nghỉ chế độ khi sinh con (chung cho các đối tượng) là 6 tháng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.
-  Bổ sung, lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con: 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường; 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc; Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Trường hợp lao động nam có vợ sinh con (vợ không tham gia BHXH) thì chồng được hưởng 2 tháng lương cơ sở (= Mức lương tối thiểu).
Sửa đổi quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở (Luật Bảo hiểm xã hội 2006 chia 2 mức là 25% và 40%).

2) Đối với chế độ hưu trí:

Quy định lộ trình tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, tiến tới tính bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, cụ thể: Người có thời gian bắt đầu tham gia BHXH trước năm 1995 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu là 5 năm cuối; từ 01/01/1995 - 31/12/2000 là 6 năm cuối; từ 01/01/2001 - 31/12/2006 là 8 năm cuối; từ 01/01/2007 - 31/12/2015 là 10 năm cuối; từ 01/01/2016 - 31/12/2019 là 15 năm cuối; từ 01/01/2020 - 31/12/2024 là 20 năm cuối; từ 01/01/2025 trở đi, tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH.

3) Chính sách mới về BHXH một lần:

Tăng mức trợ cấp BHXH một lần đối với người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp BHXH một lần, tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được hưởng bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, đối với những năm đóng BHXH trước năm 2014, mức hưởng bằng 1,5 tháng lương bình quân (Luật Bảo hiểm xã hội 2006, tất cả các năm đóng BHXH đều hưởng mức trợ cấp bằng 1,5 tháng lương bình quân).
Ngoài ra, theo Điều 18, 19 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động được cấp và bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

4) Về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Từ 01/7/2016, đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ áp dụng theo Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

 

 

Người viết: P.TCHC

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn