Hầm thủ thiêm

Chào mừng ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020-2025

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI.

http://hcmct.edu.vn/Ch%C3%A0o-m%E1%BB%ABng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-%C4%91%E1%BA%A3ng-b%E1%BB%99-TpHCM


Tin trước đây:

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn